Wu Wei, Baldur Brönnimann / Basel Sinfonietta — Basel / Muttenz, 2019-05-05

Blog post #491 — Concert review, ★★★★, Wu Wei, Baldur Brönnimann / Basel Sinfonietta @ Pantheon, Basel / Muttenz, 2019-05-05 — Rudolf Kelterborn: Musica Luminosa (1984); Bernd Richard Deutsch: “Phaenomena” for Sheng and Orchestra (2019, World Premiere); Isang Yun (1917-1995): Symphony II (1984, Swiss Premiere)
#rolfsmblog